Báo cáo IoT thời gian thực với Thingsboard

giúp lên báo cáo đồ thị, bảng đồ, máy đo, thẻ, cảnh báo sự cố... theo thời gian thực từng giây.
New Topic
There are no topics or posts in this forum.

Forum permissions

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum